Bezpieczny hotel Book
Book

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

01 Dec 21
02 Dec 21

Bezpieczny hotel

w trosce o Twoje zdrowie

Zobacz jak działamy w trosce o naszych Gości i pracowników

Check-in

Ograniczamy do minimum czas Gościa przy recepcji.

Podczas przyjęcia odbywa się bezdotykowy pomiar ciepłoty ciała i wypełnienie  "ankiety".

Przy Recepcji obsługiwani są Państwo pojedynczo.

Pracownicy

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy przechodzą pomiar temperatury.

Wszyscy pracownicy są wyposażeni w rękawiczki oraz osłony twarzy (maseczki lub przyłbice ochronne).

Bezpieczne pokoje

Państwa pokój przed przyjazdem jest gruntownie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony.

Pokoje sprzątane są 2 x w tygodniu (wg wytycznych) pod nieobecność Gości lub na wyraźne życzenie.

Wszytkie potrzeby w zakresie czystości i obłsugi prosimy zgłaszać telefonicznie presonelowi Recpecji.

Bezpieczne zabiegi

Na zabiegi Gość przychodzi używając zasłony na usta i nos ( w maseczce lub przyłbicy)

Na poczeklani dostępne są informacje o zachowaniu bezpiecznej, rekomendowanej odległości między osobami i nie tworzeniu kolejki.

Pomiędzy zabigami stosowana jest planowan przerwa na dokonanie dezynfekcji w gabinecie.

Gość do gabinetu na zabiegi jest proszony na wezwanie fizjoterapeuty.

W strefie basenu i saun może przebywać jednocześnie 20 osób, ze strefy saun może korzystać jednoczesnie maksymalnie 2 osoby, w jacuzzi mogąprzebywać jednoczesnie 3 osoby.

 

Jadalnia

Zapewniamy bezpieczny dystans pomiędzy stolikami.

W celu zmniejszenia jednorazowo ilości osób podzielono posiłki na zmiany.

Ze wzgledów bezpieczeństwa aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia usunięto wszystkie zbędne rzeczy ze stolików konsumpcyjnych (tj.przyprawniki, cukiernice,serwetki, flakony z kwiatami)

Po każdej zmianie osób przy stoliku personel dokonuje dezynfekcji blatu stołów i krzeseł.

 

 

Bezpieczny obiekt

Na terenie obiektu  mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane oraz personel.

Przy Recpecji obsługiwani są Państwo pojedynczo.

Rekomendujemy dokonywanie wieszlkich płatności bezgotówkow w Recpecji.

Korzystanie z windy jest ograniczone do jednej osoby lub wyłącznie dla współlokatorów danego obiektu.

 

 

Przeźroczyste osłony

W Recpecji dla bezpieczeństwa Gości i pracowników zaostała zamontowana przesłona ochronna.

Dezynfekcja

Regularnie dezynfekujemy powierzchnie, z którymi mają kontakt nasi Goście a pomieszczenia regularnie są wietrzone.

Nasi Goście mają dostęp do płynu dezynfekcyjnego w częściach wspólnych hotelu.

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., NIP 671 01 01 676, REGON 000288171, KRS 0000048198 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

send

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close