Bezpieczny hotel ONLINE BUCHUNG
ONLINE BUCHUNG

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

28 Sep 23
29 Sep 23

Bezpieczny hotel

w trosce o Twoje zdrowie

Zobacz jak działamy w trosce o naszych Gości i pracowników

Check-in

Ograniczamy do minimum czas Gościa przy recepcji.

Podczas przyjęcia odbywa się bezdotykowy pomiar ciepłoty ciała i wypełnienie  "ankiety".

Przy Recepcji obsługiwani są Państwo pojedynczo.

Pracownicy

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy przechodzą pomiar temperatury.

Wszyscy pracownicy są wyposażeni w rękawiczki oraz osłony twarzy (maseczki lub przyłbice ochronne).

Bezpieczne pokoje

Państwa pokój przed przyjazdem jest gruntownie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony.

Pokoje sprzątane są 2 x w tygodniu (wg wytycznych) pod nieobecność Gości lub na wyraźne życzenie.

Wszytkie potrzeby w zakresie czystości i obłsugi prosimy zgłaszać telefonicznie presonelowi Recpecji.

Bezpieczne zabiegi

Na zabiegi Gość przychodzi używając zasłony na usta i nos ( w maseczce lub przyłbicy)

Na poczeklani dostępne są informacje o zachowaniu bezpiecznej, rekomendowanej odległości między osobami i nie tworzeniu kolejki.

Pomiędzy zabigami stosowana jest planowan przerwa na dokonanie dezynfekcji w gabinecie.

Gość do gabinetu na zabiegi jest proszony na wezwanie fizjoterapeuty.

W strefie basenu i saun może przebywać jednocześnie 20 osób, ze strefy saun może korzystać jednoczesnie maksymalnie 2 osoby, w jacuzzi mogąprzebywać jednoczesnie 3 osoby.

 

Jadalnia

Zapewniamy bezpieczny dystans pomiędzy stolikami.

W celu zmniejszenia jednorazowo ilości osób podzielono posiłki na zmiany.

Ze wzgledów bezpieczeństwa aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia usunięto wszystkie zbędne rzeczy ze stolików konsumpcyjnych (tj.przyprawniki, cukiernice,serwetki, flakony z kwiatami)

Po każdej zmianie osób przy stoliku personel dokonuje dezynfekcji blatu stołów i krzeseł.

 

 

Bezpieczny obiekt

Na terenie obiektu  mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane oraz personel.

Przy Recpecji obsługiwani są Państwo pojedynczo.

Rekomendujemy dokonywanie wieszlkich płatności bezgotówkow w Recpecji.

Korzystanie z windy jest ograniczone do jednej osoby lub wyłącznie dla współlokatorów danego obiektu.

 

 

Przeźroczyste osłony

W Recpecji dla bezpieczeństwa Gości i pracowników zaostała zamontowana przesłona ochronna.

Dezynfekcja

Regularnie dezynfekujemy powierzchnie, z którymi mają kontakt nasi Goście a pomieszczenia regularnie są wietrzone.

Nasi Goście mają dostęp do płynu dezynfekcyjnego w częściach wspólnych hotelu.

Kurbetrieb Kołobrzeg S.A., NIP 671 01 01 676, REGON 000288171, KRS 0000048198 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

wyślij zapytanie

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., ul. Piotra Ściegiennego 1, 78-100, Kołobrzeg] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert