Bezpieczny hotel Book
Book

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

Bezpieczny hotel

04 Jun 23
05 Jun 23

Bezpieczny hotel

w trosce o Twoje zdrowie

Zobacz jak działamy w trosce o naszych Gości i pracowników

Check-in

Ograniczamy do minimum czas Gościa przy recepcji.

Podczas przyjęcia odbywa się bezdotykowy pomiar ciepłoty ciała i wypełnienie  "ankiety".

Przy Recepcji obsługiwani są Państwo pojedynczo.

Pracownicy

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy przechodzą pomiar temperatury.

Wszyscy pracownicy są wyposażeni w rękawiczki oraz osłony twarzy (maseczki lub przyłbice ochronne).

Bezpieczne pokoje

Państwa pokój przed przyjazdem jest gruntownie sprzątany, dezynfekowany i wietrzony.

Pokoje sprzątane są 2 x w tygodniu (wg wytycznych) pod nieobecność Gości lub na wyraźne życzenie.

Wszytkie potrzeby w zakresie czystości i obłsugi prosimy zgłaszać telefonicznie presonelowi Recpecji.

Bezpieczne zabiegi

Na zabiegi Gość przychodzi używając zasłony na usta i nos ( w maseczce lub przyłbicy)

Na poczeklani dostępne są informacje o zachowaniu bezpiecznej, rekomendowanej odległości między osobami i nie tworzeniu kolejki.

Pomiędzy zabigami stosowana jest planowan przerwa na dokonanie dezynfekcji w gabinecie.

Gość do gabinetu na zabiegi jest proszony na wezwanie fizjoterapeuty.

W strefie basenu i saun może przebywać jednocześnie 20 osób, ze strefy saun może korzystać jednoczesnie maksymalnie 2 osoby, w jacuzzi mogąprzebywać jednoczesnie 3 osoby.

 

Jadalnia

Zapewniamy bezpieczny dystans pomiędzy stolikami.

W celu zmniejszenia jednorazowo ilości osób podzielono posiłki na zmiany.

Ze wzgledów bezpieczeństwa aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia usunięto wszystkie zbędne rzeczy ze stolików konsumpcyjnych (tj.przyprawniki, cukiernice,serwetki, flakony z kwiatami)

Po każdej zmianie osób przy stoliku personel dokonuje dezynfekcji blatu stołów i krzeseł.

 

 

Bezpieczny obiekt

Na terenie obiektu  mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane oraz personel.

Przy Recpecji obsługiwani są Państwo pojedynczo.

Rekomendujemy dokonywanie wieszlkich płatności bezgotówkow w Recpecji.

Korzystanie z windy jest ograniczone do jednej osoby lub wyłącznie dla współlokatorów danego obiektu.

 

 

Przeźroczyste osłony

W Recpecji dla bezpieczeństwa Gości i pracowników zaostała zamontowana przesłona ochronna.

Dezynfekcja

Regularnie dezynfekujemy powierzchnie, z którymi mają kontakt nasi Goście a pomieszczenia regularnie są wietrzone.

Nasi Goście mają dostęp do płynu dezynfekcyjnego w częściach wspólnych hotelu.

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., NIP 671 01 01 676, REGON 000288171, KRS 0000048198 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy

send

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., ul. Piotra Ściegiennego 1, 78-100, Kołobrzeg . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved